Strona główna | Aktualności | O klubie | Członkowie | Wyjazdy | Wyprawy | Kursy | Biblioteka | Materiały szkoleniowe | Galeria | Inne strony | Dla administratorów

Jacek Kupras

Jacek Kupras "Bambus"

Jacek Kupras "Bambus" (1969 - 2015) przyszedł do naszego klubu z Speleoklubu Bielsko-Biała w roku 2001. Był instruktorem taternictwa jaskiniowego. Jego przejście do Nocka związane było z przeprowadzką do Bytomia a "Bambus" był osobą nam znaną już wcześniej z wspólnych imprez i wyjazdów. Przez kilka lat (2004 - 2007) udzielał się właśnie jako instruktor na naszych kursach taternictwa jaskiniowego. Brał również udział w wyjazdach skałkowych z młodzieżą UKS "Gimnazjum 7". W życiu prywatnym parał się m. in. organizacją imprez outdoorowych oraz robotami wysokościowymi. Mimo, że posiadał uprawnienia instruktora to interesowała go głównie turystyka kwalifikowana, co zawsze podkreślał. Z biegiem czasu jego aktywność klubowa się osłabiła co miało związek z jego osobistymi sprawami . W roku 2010 został wykreślony z listy członków. Został pochowany w Oświęcimiu (stamtąd pochodził).

Tę stronę ostatnio edytowano 12 maj 2015, 17:00.
zaloguj się