Strona główna | Aktualności | O klubie | Członkowie | Wyjazdy | Wyprawy | Kursy | Biblioteka | Materiały szkoleniowe | Galeria | Inne strony | Dla administratorów

O klubie


Lokalizacja

Województwo Śląskie
Ruda Śląska znajduje się w centralnej części aglomeracji śląskiej

Siedziba klubu znajduje się niemal w geometrycznym centrum Rudy Śląskiej, dzielnicy Wirek. Korzystamy z gościny Szkoły Podstawowej nr 16 przy ulicy Obr. Westerplatte 2a.

Historia

Klub został założony w roku 1976 przez kilku entuzjastów speleologii (Bronisław i Renata Szmatloch, Jerzy Nowok, Marek Topol, Bernard Pala, Eugenia Bauszek i innych). Osoby te (uczniowie LO im. G. Morcinka) już kilka lat wcześniej uprawiały wspinaczkę i chodziły po jaskiniach. Działalność klubu w pierwszych latach skierowana była na poznawanie jaskiń jurajskich, górską turystykę kwalifikowaną, poznawanie podstawowych technik wspinaczkowych i jaskiniowych. Klub uzyskał również osobowość prawną. Pierwszym prezesem został Bronisław Szmatłoch a głównym księgowym Bernard Pala. Członkowie Klubu (przeważnie młodzież szkól średnich i zawodowych) większość sprzętu potrzebnego do uprawiania swej działalności (kombinezony, uprzęże, czołówki, rolki zjazdowe a nawet haki i przyrządy do wychodzenia) wyrabiali własnym przemysłem.

Na początku lat osiemdziesiątych prym w działalności Klubu wiedli Tadeusz Szmatloch, Adam Wilkoszynski, Ryszard Widuch, Janusz Proksza oraz Damian Szoltysik. Większość członków nie wyrażała chęci wstąpienia do Polskiego Zwiazku Alpinizmu. W roku 1981 doszło do rozłamu. Część grotołazów chcących robić stopnie alpinistyczne (wówczas niezbędne) odeszła do Speleoklubu PTTK Gliwice zachowując jednak w większości członkostwo rudzkiego klubu. Lata osiemdziesiąte to okres wyjazdów tatrzańskich, jurajskich a nawet były wyprawy zagraniczne m in. do Czechosłowacji, Norwegii, Tunezji, Jugosławii, Hiszpanii i Mongolii, których celem były góry i jaskinie w tych krajach. Nie bez wpływu na działalność Klubu była podjęta wówczas działalność gospodarcza, która z początku przynosiła Klubowi spore jak na owe czasy (lata osiemdziesiąte) dochody. Jednakże po pewnym czasie doszło do definitywnego oddzielenia Klubu od przedsiębiorstwa.

Lata dziewięćdziesiąte to powrót do statutowej działalności. W roku 1998 Klub przeżył trudne chwile po tragicznej śmierci na Matterhornie dwóch naszych kolegów: Franciszka Kubicy i Tomasza Waclawka (Melon). Obecnie nasza działalność toczy się swoim rytmem. Poza tym otwarci jesteśmy na inne sporty przestrzenne, turystkę i sport w ogóle. Jesteśmy dostrzegani przez władze miasta a Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji udostępniał nam swoje pomieszczenia na zebrania klubowe. Wiosną 2002 roku przy Klubie powstała sztuczna ściana wspinaczkowa (wys. 9 m) a w sierpniu tego samego roku powstała ściana wspinaczkowa przy Gimnazjum nr 7. Na obu ścianach członkowie Klubu mogą wykonywać treningi. W kwietniu 2002 roku Klub uzyskał członkostwo Polskiego Związku Alpinizmu. W roku 2004 siedziba klubu została przeniesiona do pomieszczenia na strychu Gimnazjum nr 7 gdzie członkowie klubu dużym nakładem pracy zaadoptowali kilka pomieszczeń. W ostatnich latach członkowie klubu brali udział w poznańskich wyprawach eksploracyjnych w austriacki masyw Goll. Na bieżąco odbywały się liczne wyjazdy do jaskiń w Tatrach (w roku 2005 członkowie klubu w kilku akcjach pokonali na różne sposoby najgłębszy polski system jaskiniowy Śnieżna - Nad Kotliny - Wlk. Litworowa). Były również wyjazdy do jaskiń Rumunii, Węgier, Czarnogóry, Hiszpanii i Francji. Odbyły się też 2 wyprawy na kontynent amerykański: do Meksyku (eksploracja jaskiniowa i wyjście na Orizabę) oraz do USA i Kanady (przejechanie na rowerach MTB górskiego szlaku Great Divide 4500 km). Zimą duże znaczenie mają wyjazdy skiturowe. W roku 2010 w Pucharze Polski Amatorów w narciarstwie wysokogórskim Damian Szołtysik zajął II miejsce w kategorii nestorów. Natomiast na Walnym Zjeździe Delegatów PZA członek naszego klubu Mateusz Golicz został wybrany do Zarządu Polskiego Związku Alpinizmu.

Dotychczasowi prezesi klubu

Bronisław Szmatłoch 1976 - 1988

Adam Szczygieł 1988 - 1990

Tadeusz Szmatłoch 1990 - 1996

Franciszek Kubica 1996 - 1998

Tadeusz Szmatłoch 1998 - 1999

Damian Szołtysik 1999 - 2011

Karol Jagoda 2011 - 2013

Łukasz Pawlas 2013 - 2020

Joanna Piskorek (Przymus) od 2020

Wspomnienia Bosmana

Imprezy

Tę stronę ostatnio edytowano 21 lut 2023, 20:56.
zaloguj się