Strona główna | Aktualności | O klubie | Członkowie | Wyjazdy | Wyprawy | Kursy | Biblioteka | Materiały szkoleniowe | Galeria | Inne strony | Dla administratorów

Szablon:Skrót wyjazdów

  • 12 - 13 08 2022 - Beskid Śl. - tenis i rower
  • 08 - 10 2022 - Tatry - wędrówki
  • 06 - 07 08 2022 - Jura - rowerowy Szlak Orlich Gniazd
  • 07 08 2022 - Tatry Zach. - jaskinia Wodna pod Pisaną
  • 06 08 2022 - Tatry Zach. - jaskinia Czarna
  • 05 08 2022 - nad górną Wartą
zaloguj się